SFS i barnehagen

Steg for Steg for barnehagen kom i helt ny utgave i 2014. Denne heter Småsteg. Les mer om Småsteg her: http://www.prososial.no/index.php/smasteg

Det er fortsatt mange som bruker den gamle utgaven av Steg for Steg for barnehagen, og dersom du allerede kjenner dette opplegget og ønsker å fortsette å bruke det, må du gjerne det, men det produseres ikke lenger.

Steg for Steg bygger på det amerikanske opplegget Second Step, utviklet av Committee for Children.  http://www.cfchildren.org
Med Steg for Steg er innlæringen av sosiale ferdigheter satt i et system som gir en enkel ”oppskrift” og ramme for samlinger med barnegruppen. Opplegget gir rom for improvisasjon og lokale tilpasninger. Skal de innlærte ferdighetene ha langsiktig virkning må de brukes i hverdagen. I dette arbeidet er foresatte viktige ressurser.

Gjennom Småsteg  trenes det på:

  1. ferdigheter som fremmer læring
  2. empati 
  3. mestre følelser
  4. vennskapsferdigheter og problemløsning
  5. å begynne på skolen

Steg for Steg er et systematisk verktøy som er forholdsvis lett å sette seg inn i. Det anbefales likevel kurs fordi en der blant annet får innføring i teorien med eksempler til gjennomføring og det kan være til inspirasjon.    

Småsteg-pakkene og annet materiell kan kjøpes fra Infovest forlag på http://www.infovestforlag.no/smasteg.html