Steg for Steg - bestilling av materiell

 Info Vest forlag i Stavanger har fra 2020 ansvar for utvikling og salg av Steg for Steg i Norge . Nå kan du kjøpe Steg for Steg-materiell og spesialpedagogisk materiell fra Info Vest forlag http://www.infovestforlag.no/steg-for-steg.html

Nytt fra mars 2020: Småsteg er klart i ny drakt. Småsteg er for de eldste i barnehagen. Materiellet er revidert og i ny design. Det selges uten dukker, men Valp og Snegl fra tidligere utgaver er fortsatt flotte å bruke. Sangene til de ulike aktivitetene står nå bak i personalveiledningen med noter og besifring. Plansjer og plakater er i A3 format. 

NYTT i 2019:   Informasjonsbrevene  om Skolesteg og Småsteg er oversatt til arabisk, engelsk, polsk, somalisk, tamil, tyrkisk og urdu.

Informasjonsbrevene til Skolesteg på alle sju språkene finnes under ressurser til Skolesteg.

Indormasjonsbrevene til Småsteg på de samme sju språkene finnes under ressurser til Småsteg.