Formål og oppgaver

Prososial - Senter for Sosial og emosjonell læring er en forening på non-profit-basis som er dannet for å fremme barns sosiale og emosjonelle læring. Et viktig satsningsområde er arbeidet med Steg for Steg, et undervisningsopplegg for å øke barns sosiale kompetanse.

Nasjonalforeningen for folkehelsen har tidligere hatt ansvaret for utvikling og distribusjon av Steg for Steg i Norge. Fra 1.3.2007 har de avviklet denne satsningen.

Committee for Children i Seattle, USA har opphavsrett til programmet. De besluttet at den danske foreningen CESEL - Center for Social og Emotionel Læring skulle ha ansvar for utvikling og salg av materialet i Norge.  Våren 2009 innstilte CESEL sin virksomhet og Special-Pædagogisk forlag overtok ansvaret.

Prososial er startet på initiativ av Jan-Erik Ruud og Bente Granberg i nært samarbeid med Committee for Children i USA, Cesel og Special-Pædagogisk forlag  i Danmark.

Prososials formål er å skape interesse og økonomisk basis for å kunne drive et senter som har til oppgave å samle, bearbeide, videreutvikle og formidle kunnskap om barn og unges sosiale og emosjonelle utvikling.

Prososial skal videreutvikle og formidle undervisningsprogrammet Steg for Steg, holde møter og kurs og gi råd og veiledning i bruk av materialet.