Hvem er vi?

 

Her er informasjon om personene bak Prososial:

 

Jan-Erik Ruud

Styreleder i Prososial
Kursleder skole
Allmenlærer/adjunkt med tilleggsutdanning i skoleledelse og skoleutvikling. Undervist på alle trinn i grunnskolen. Mange års erfaring som sosiallærer og skoleleder. Lang erfaring som kursholder i Steg for Steg og sosial kompetanse. Sertifisert kursholder i Steg for Steg gjennom kurs hos Committee for Children, Seattle, USA. Vært med på oversettelse og utprøving av Steg for Steg da undervisningsmaterialet kom til Norge. Har senere deltatt i revidering av materialet. Holder også kurs i klasse- og undervisningsledelse, elevenes psykososiale arbeidsmiljø og ulike mobbeforebyggende tiltak. Oversatt Start til bruk for de yngste i barnehagen. Har oversatt og bearbeidet Småsteg - Steg for Steg for tidlig læring i barnehagen og Skolesteg - ferdigheter for skolen og livet. Har deltatt på internasjonale samlinger i land som arbeider med Steg for Steg. Samarbeider tett med utgiver og danske og svenske oversettere og fagpersoner.
Tlf.: 91190068
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Wenche
Wenche Øibrekken

Kursleder barnehage
Førskolelærerutdanning. Har videreutdanning i personalutvikling og ledelse, lokalt utviklingsarbeid, en spesialpedagogisk utdannelse i pedagogisk kinesiologi og veilederkompetanse.
Har arbeidet i barnehage på ulike nivåer, fra praktikant til ansvarlig på kommunenivå. Har undervist på videregående skole, avdeling helse og sosial i VK1 i barne og ungsomsarbeiderfaget. Jobbet en tid som kursholder i Lopus Kompetansesenter og underviste assistenter i barnehage og skolefritidsordningen. Har holdt kurs for ansatte og foreldre i over 15 år om temaer knyttet til barneivaretagelse, ledelse og foreldrerollen. Er lærer på Relasjonssenteret og relasjonsterapeut. Har medansvar for  firedagersterapi kurs i regi av Relasjonssenteret i Melsomvik. Allsidig erfaring med bruk av Steg for Steg. Holder kurs for barnehageansatte i Steg for Steg: Start og Småsteg.
Tlf: 92227140
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.,  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Kari
Kari Ruud

Allmenlærer/adjunkt med tilleggsutdanning i bibliotekarbeid og som ressurslærer, ECMA –European Councellor for Multicultural Affairs. Mange års erfaring fra alle trinn på barneskolen. Bred erfaring med bruk av Steg for Steg på flere klassetrinn. Arbeider som ressurslærer med ansvar for skolebiblioteket på en barneskole. Har ansvar for leseopplæring av elever som ikke kommer godt i gang med lesing på første trinn gjennom "Ny start"- kurs. Sertifisert kursholder i Steg for Steg gjennom kurs hos Committee for Children, Seattle, USA. Vært med på oversettelse og utprøving av Steg for Steg da undervisningsmateriellet kom til Norge. Har senere deltatt i kvalitetssikring av den norske oversettelsen. Tar imot besøk for orientering om ulike lesestimuleringsprosjekter og skolebibliotek som senter for læring i en flerkulturell skole. Oversatt Start til bruk for de yngste i barnehagen. Har oversatt og bearbeidet Småsteg - Steg for Steg for tidlig læring i barnehagen, samt Skolesteg - ferdigheter for skolen og livet. Har deltatt på internasjonale samlinger i land som arbeider med Steg for Steg. Samarbeider tett med utgiver og danske og svenske oversettere og fagpersoner.
Tlf.: 95285252

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

 

 Toril
Toril Kristensen

Kursleder barnehage
Førskolelærerutdanning. Videreutdanning spesialpedagogikk 1. avdeling og veilederkompetanse. Har arbeidet i barnehage på ulike avdelinger, som styrer for 6 avdelings barnehage og vært øvingslærer. Har undervist og vært øvingslærer på videregående skole, avdeling helse- og sosial både på grunnkurs og VK1 barne- og ungdomsarbeider. Arbeider ved Kanvasskolen med undervisning av assistenter. Arbeider nå i barneskolen. Allsidig erfaring med bruk av Steg for Steg. Har holdt kurs for ansatte og foreldre i barnehager i mer enn 20 år om temaer knyttet til oppdragelse og foreldrerollen. Holder kurs for barnehageansatte i bruk av Steg for Steg: Start og Småsteg
Tlf.: 901 53 978,

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  

 

Astrid Marie Johnsruud

Bachelorgrad fra Grunnskoleutanningen 1.-7. trinn HiOA. Har fordypning i norsk, pedagogikk og arbeid med grunnleggende ferdigheter som metode. Bachelor i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Arbeider som avdelingsleder i osloskolen. Har de siste årene også jobbet i Sommerskolen i Oslo både som lærer og som baseleder. Fra høsten 2007 til og med våren 2011 ansatt hos Spæcial-pædagogisk forlag som oversetter av produkttekster og kundetjeneste i Norgesavdelingen. Astrid bruker Steg for Steg i undervisning i grunnskolen og aktivitetsskolen. Har god kunnskap om Steg for Steg og har bidratt i arbeidet med oversettelsen av Småsteg - Steg for Steg for barnehagen.

 

Bente Granberg
Bente Granberg

Kursleder skole
Allmennlærer med hovedfag i pedagogikk. Undervisningserfaring fra barne- og ungdomsskole, undervisning og veiledning på barne- ungdoms- og høyskolestudier. Deltatt som veileder i veilederkorpset til Utdanningsdirektoratet tog nå som veileder på femte året i det nasjonale Læringsmiljøprosjektet. Har elleve års skoleledererfaring, derav syv år som rektor på to ulike skoler og jobbet som utviklingsveileder i den nasjonale satsingen "Ungdomstrinn i utvikling". Skrevet hovedoppgave om Steg for Steg og utvikling av barns sosiale kompetanse. Erfaren kursholder i Steg for Steg, sosial kompetanse, klasseledelse, læringsmiljøarbeid og mobbeproblematikk. Har vært med i revideringen av Steg for Steg-materiell.
Tlf.: 41560840
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 


Liv-Astrid
Liv-Astrid Egge

Utdannet lærer med videreutdanning i spesialpedagogikk, tilpasset opplæring, 5-10-årspedagogikk, miljølære og ledelse. Har arbeidet som lærer i grunnskolen og på spesialskole for autister, vært studieleder for PAPS, veileder i sosial kompetanse, atferd og klasseledelse, inspektør, rektor og er nå rådgiver i skolesaker i kommunen. Har vært med å legge tilrette Steg for Steg for norske forhold, lært opp kursholder og har selv hatt kurs. Har skrevet lærebøker i naturfag, samfunnsfag og musikk for 1.-3. trinn.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.