Siste nytt Nytt

Østlandske lærerstevne 2021

Vi er glad for å kunne delta på Østlandsk lærerstevne 5. og 6. november 2021.

Fredag 5. november holder Jan-Erik Ruud kurs i Småsteg, Steg for Steg for tidlig læring i barnehagen og Skolesteg, Steg for Steg for 1. og 2. klassetrinn. Kurset er åpent for alle. KURS 2021 (ostlandsklarerstevne.no) 

Småsteg er utformet for barn i alderen 4-5 år. Målet er å bidra med arbeidsmåter som gir positiv støtte og oppmuntring til læring av sosiale og kognitive ferdigheter. Gjennom Småsteg lærer barna ferdigheter som styrker deres evner til å: Lære, ha empati, mestre følelser, få venner og løse problemer. Målet med Skolesteg er å bidra til at elevene lykkes sosialt og faglig på skolen og i livet. Gjennom samtaler, leker og andre praktiske øvelser lærer elevene begreper og ferdigheter. Sentrale områder er: Ferdigheter som fremmer læring, empati, mestring av sterke følelser og problemløsning.

For begge oppleggene et målet å bidra med arbeidsmåter som gir positiv støtte og oppmuntring til læring av sosiale og kognitive ferdigheter. Gjennom Småsteg og Skolesteg lærer barna ferdigheter som styrker deres evner til å: Lære, ha empati, mestre følelser, få venner og løse problemer.

Er du interessert i Småsteg eller Skolesteg? Ta kontakt med oss. Besøk oss på stand i regi av forlaget InfoVest, som er utgiver av materiellet. Vi ønsker velkommen til vår stand begge dagene.

Tilbakemeldinger fra mange barnehager er at de trives med å bruke Småsteg og at de er fornøyd med den nye utgaven. Manger bruker fortsatt det gamle Steg for Steg materiellet og vurderer å oppgradere til det nye. Den forrige versjonen er ikke i handelen lenger. Skolesteg er også kommet i ny utgave. Se også: stegforsteg.no 

Prososial på Østlandske lærerstevne 2019

Vi var på Østlandsk lærerstevne 1. og 2. november 2019.

Fredag 1. november holdt Toril Kristensen kurs i Småsteg, Steg for Steg for tidlig læring i barnehagen og Skolesteg, Steg for Steg for 1. og 2. klassetrinn. Kurset hadde mange deltakere.

Småsteg er utformet for barn i alderen 4-5 år. Målet er å bidra med arbeidsmåter som gir positiv støtte og oppmuntring til læring av sosiale og kognitive ferdigheter. Gjennom Småsteg lærer barna ferdigheter som styrker deres evner til å: Lære, ha empati, mestre følelser, få venner og løse problemer. Målet med Skolesteg er å bidra til at elevene lykkes sosialt og faglig på skolen og i livet. Gjennom samtaler, leker og andre praktiske øvelser lærer elevene begreper og ferdigheter. Sentrale områder er: Ferdigheter som fremmer læring, empati, mestring av sterke følelser og problemløsning.

For begge oppleggene et målet å bidra med arbeidsmåter som gir positiv støtte og oppmuntring til læring av sosiale og kognitive ferdigheter. Gjennom Småsteg og Skolesteg lærer barna ferdigheter som styrker deres evner til å: Lære, ha empati, mestre følelser, få venner og løse problemer.

Er du interessert i Småsteg eller Skolesteg? Ta kontakt med oss.

Vi hadde godt besøk å besøk oss på standen begge dagene. Vi opprettet kontakt med skoler som prøver ut Skolesteg. Tilbakemeldinger fra mange barnehager er at de trives med å bruke Småsteg og at de er fornøyd med den nye utgaven. Manger bruker fortsatt det gamle Steg for Steg materiellet og vurderer å oppgradere til det nye. Den forrige versjonen er ikke i handelen lenger.

Prososials stand på Østlandske lærerstevne var godt besøkt

Prososial hadde en godt besøkt stand på Østlandsk lærerstevne 2. og 3. november 2018. På standen presenterte vi undervisningsmateriellet Skolesteg, som er en ny og utvidet utgave av Steg for Steg. Mange skoler var interessert i å se nærmere på det nye materiellet. Vi er i gang med å  gjøre avtaler med noen skoler som kan prøve ut og gi tilbakemelding på hvordan materiellet virker i hverdagen på skolen. 

Interesserte skoler kan ta kontakt med Prososial på telefon 91190068.

Toril Kristensen  holdt kurs i Småsteg for barnehageansatte for nærmere 60 deltagere. Flere var innom oss på standen etterpå og uttrykte at de var meget fornøyd med kurset.

Barnehager som er i gang med Småsteg skryter av opplegget. De bruker gjerne Start i tillegg for de minste. 

Prososial med stand på Østlandsk lærerstevne 2019

Østlandsk lærerstevne går av stabelen 3. og 4. november 2017.

I samarbeid med Special-pædagogisk forlag er vi som vanlig på stand med materiell begge dagene.

På årets stevne holder vi kurs. Meld deg på nå for å sikre deg en plass!

Les mer: Prososial med stand på Østlandsk lærerstevne 2019

Skolesteg - ferdigheter for skolen og livet

Gledelig nyhet for alle som har ventet på Steg for Steg i ny utgave for skolen! Skolesteg heter den nye utgaven for 1. og 2. klassetrinn. Skolesteg bygger på de nyeste og mest aktuelle versjonene av Second Step. Den nye utgaven har fargebilder som leveres i A3 format og elektronisk på minnepinne. Veiledningsheftet er felles, men temaheftene med leksjonstekstene er separate for 1. og 2. trinn. I den nye utgaven arbeider elevene også med ferdigheter for læring og mestring av flere sterke følelser, ikke bare sinne. Det er lagt større fokus på selvhevdelse og ferdigheter som fremmer mental helse.

Det følger med en CD med sju sanger. Musikken er skrevet spesielt for skolesteg.

I likhet med Småsteg er Skolesteg et resultat av samarbeid mellom pedagoger i Norge, Sverige og Danmark.

Les mer om Skolesteg

Dyrene i Hermans hage

Dukkespill om følelser, trivsel, relasjoner og sosiale kompetanser

Kom  så skal du se hva som skjer i Hermans hage…..

I Hermans hage er der mange forskjellige dyr. Noen av dem er blitt riktig gode venner selv om de er helt forskjellige. Boken er en dukkespillbok med manus til 10 dukkespill med fingerdukkene Hund, Snegl, Mus og Mariehøne. Etter hvert spill er det oppfølgende spørsmål med opplegg til refleksjon og samtale rundt hvert tema.
Emnene i dukkespillene er alle sammen noe barna kjenner og kan forholde seg til.

Les mer: Dyrene i Hermans hage

Steg for Steg for barnehage og skole er revidert

Materiellet er revidert i samsvar med ny rammeplan.
Personalveiledningen er omarbeidet og fremstår langt mer leservennlig enn tidligere.
Lærerveiledningen for skole i ny utgave er oppdatert i samsvar med kunnskapsløftet.
Alle plansjer i materiellet for skole er også revidert. Plakater for "problemløsning" og "mestring av sinne" kommer nå i flotte farger.
Ny brosjyre kan lastes ned i PDF-format her

Konferanse i Seattle

Prososial var tilstede på the 9th International Partners Consortium i Seattle, Washington 14. - 17. april 2013. Tilstede var også representanter for Litauen, Tyrkia, Bulgaria, Slovakia, Sverige, Danmark, England, Japan og Finland. Vertskap var Committee for Children. Vi  var på skolebesøk og opplevde undervisning i Second Step - Early Learning.  Vi fikk  også spennende kunnskap om veien videre i det internasjonale fellesskapet i arbeidet med sosial og emosjonell læring og videreutvikling av program som forebygger mobbing.

Les mer: Konferanse i Seattle

H.M. Kongen besøker Steg-for-Steg-skole

Prososial er stolte over at H.M. Kongen nevnte Steg for Steg i sin nyttårstale 31.12.2006. I etterkant av dette ble han invitert til Vatne barneskole i Haram kommune, hvor de bruker Steg for Steg i undervisningen. Du kan lese mer om besøket på kongehuset.no

Prososial på Østlandske Lærerstevne 2016

Prososial og Special-pædagogisk forlag hadde også i år stand på Østlandske Lærerstevne på HiOA, Bislett. Toril Kristensen holdt kurs i Småsteg, Steg for Steg for tidlig læring og ferdighetstrening i barnehagen, fredag 4.11. Kurset var fulltegnet  og fikk gode tilbakemeldinger fra deltagerne.

 

Les mer: Prososial på Østlandske Lærerstevne 2016

Småsteg - Steg for Steg for tidlig læring og ferdighetstrening i barnehagen

Småsteg - Steg for Steg for tidlig læring og ferdighetstrening i barnehagen er en ny utgave av Steg for Steg for barnehagen. Den ble gitt ut i 2014. Småsteg tar utgangspunkt i hvilke ferdigheter for læring barn i 4-6 års alder trenger å utvikle: Evne til selvregulering, problemformulering og å kunne fokusere oppmerksomheten. Viktige elementer som vi kjenner fra Steg for Steg er ivaretatt: empati, problemløsning og mestring av sterke følelser. I tillegg trener barna vennskapsferdigheter. Småsteg er en hjelp i forberedelsen til skolestart.

Les mer: Småsteg - Steg for Steg for tidlig læring og ferdighetstrening i barnehagen