Siste nytt

Småsteg - Steg for Steg for tidlig læring og ferdighetstrening i barnehagen

Småsteg - Steg for Steg for tidlig læring og ferdighetstrening i barnehagen er en ny utgave av Steg for Steg for barnehagen. Den ble gitt ut i 2014. Småsteg tar utgangspunkt i hvilke ferdigheter for læring barn i 4-6 års alder trenger å utvikle: Evne til selvregulering, problemformulering og å kunne fokusere oppmerksomheten. Viktige elementer som vi kjenner fra Steg for Steg er ivaretatt: empati, problemløsning og mestring av sterke følelser. I tillegg trener barna vennskapsferdigheter. Småsteg er en hjelp i forberedelsen til skolestart.

Småsteg er en norsk bearbeiding av Early Learning, Social - Emotional Skills for Early Learning som er en videreutvikling av Second Step (Steg for Steg). Læremidlet består av et veiledningshefte med sanger, leker og foreldrebrev. Flotte fargebilder illustrerer situasjoner for samtale. Uketemahefte med tema for 28 uker. I heftet finner du forslag til 5-7 minutters daglige aktiviteter. Plakater, kort og håndukkene Valp og Snegl. I tillegg finner du en cd plate sangen og en med bildene. Les mer om Early Learning og Committee for Children her  http://www.cfchildren.org/second-step/early-learning.aspx