Siste nytt

Konferanse i Seattle

Prososial var tilstede på the 9th International Partners Consortium i Seattle, Washington 14. - 17. april 2013. Tilstede var også representanter for Litauen, Tyrkia, Bulgaria, Slovakia, Sverige, Danmark, England, Japan og Finland. Vertskap var Committee for Children. Vi  var på skolebesøk og opplevde undervisning i Second Step - Early Learning.  Vi fikk  også spennende kunnskap om veien videre i det internasjonale fellesskapet i arbeidet med sosial og emosjonell læring og videreutvikling av program som forebygger mobbing.

Det var spesielt interessant å få møte representanter for alle landene i byen der Second Step ble inrodusert første gang. Det er uvisst om det blir arrangert et 10. Consortium, men vi vet at Japan gjerne vil være vertskap.

På bildet ønsker Joan Duffell, Executive Director of Committee for Children alle deltakerne velkommen.