Siste nytt

Dyrene i Hermans hage

Dukkespill om følelser, trivsel, relasjoner og sosiale kompetanser

Kom  så skal du se hva som skjer i Hermans hage…..

I Hermans hage er der mange forskjellige dyr. Noen av dem er blitt riktig gode venner selv om de er helt forskjellige. Boken er en dukkespillbok med manus til 10 dukkespill med fingerdukkene Hund, Snegl, Mus og Mariehøne. Etter hvert spill er det oppfølgende spørsmål med opplegg til refleksjon og samtale rundt hvert tema.
Emnene i dukkespillene er alle sammen noe barna kjenner og kan forholde seg til.Formålet med spillene er
•  Å vise barn hvordan man agerer i samvær med andre
• Å få en naturlig debatt om forskjellige relasjoner, og hvordan man agerer i dem
• Å vise hvordan vi reagerer i forskjellige sammenhenger
• At de voksne får innsikt i barnas tanker om forskjellige emner
• Å skape større tillit barn i mellom, og barn og voksne imellom

Rollespillene handler om vennskap, vi-følelsen, forskjeller, å dele gleder, hjelpe andre, vise følelser, vente på tur, holde avtaler, lytte og vite hva man trenger, og kunne leke sammen alle sammen.

Fingerdukkene følger ikke automatisk med.

Bestilling http://www.infovestforlag.no/