Siste nytt

Prososials stand på Østlandske lærerstevne var godt besøkt

Prososial hadde en godt besøkt stand på Østlandsk lærerstevne 2. og 3. november 2018. På standen presenterte vi undervisningsmateriellet Skolesteg, som er en ny og utvidet utgave av Steg for Steg. Mange skoler var interessert i å se nærmere på det nye materiellet. Vi er i gang med å  gjøre avtaler med noen skoler som kan prøve ut og gi tilbakemelding på hvordan materiellet virker i hverdagen på skolen. 

Interesserte skoler kan ta kontakt med Prososial på telefon 91190068.

Toril Kristensen  holdt kurs i Småsteg for barnehageansatte for nærmere 60 deltagere. Flere var innom oss på standen etterpå og uttrykte at de var meget fornøyd med kurset.

Barnehager som er i gang med Småsteg skryter av opplegget. De bruker gjerne Start i tillegg for de minste.