Siste nytt

Prososial på Østlandske lærerstevne 2019

Vi var på Østlandsk lærerstevne 1. og 2. november 2019.

Fredag 1. november holdt Toril Kristensen kurs i Småsteg, Steg for Steg for tidlig læring i barnehagen og Skolesteg, Steg for Steg for 1. og 2. klassetrinn. Kurset hadde mange deltakere.

Småsteg er utformet for barn i alderen 4-5 år. Målet er å bidra med arbeidsmåter som gir positiv støtte og oppmuntring til læring av sosiale og kognitive ferdigheter. Gjennom Småsteg lærer barna ferdigheter som styrker deres evner til å: Lære, ha empati, mestre følelser, få venner og løse problemer. Målet med Skolesteg er å bidra til at elevene lykkes sosialt og faglig på skolen og i livet. Gjennom samtaler, leker og andre praktiske øvelser lærer elevene begreper og ferdigheter. Sentrale områder er: Ferdigheter som fremmer læring, empati, mestring av sterke følelser og problemløsning.

For begge oppleggene et målet å bidra med arbeidsmåter som gir positiv støtte og oppmuntring til læring av sosiale og kognitive ferdigheter. Gjennom Småsteg og Skolesteg lærer barna ferdigheter som styrker deres evner til å: Lære, ha empati, mestre følelser, få venner og løse problemer.

Er du interessert i Småsteg eller Skolesteg? Ta kontakt med oss.

Vi hadde godt besøk å besøk oss på standen begge dagene. Vi opprettet kontakt med skoler som prøver ut Skolesteg. Tilbakemeldinger fra mange barnehager er at de trives med å bruke Småsteg og at de er fornøyd med den nye utgaven. Manger bruker fortsatt det gamle Steg for Steg materiellet og vurderer å oppgradere til det nye. Den forrige versjonen er ikke i handelen lenger.