Skolesteg - Ferdigheter for skolen og livet

Skolesteg er en ny utgave av Steg for Steg for 1. og 2. klassetrinn.

Skolesteg er et undervisningsopplegg for sosial og emosjonell læring. Skolesteg er basert på erfaring og forsking om hvilke ferdigheter barn trenger for å lykkes i skolen og i livet og hvordan de kan tilegne seg disse ferdighetene. Skolesteg er en ny utgave av Steg for Steg og bygger på den nyeste og mest aktuelle versjonen av Second Step som er utarbeidet av forskere og pedagoger i den ideelle organisasjonen Committee for Children i Seattle. Skolesteg er resultatet av et samarbeid mellom eksperter fra Danmark, Norge og Sverige. De har utviklet en skandinavisk versjon som er utgitt på dansk, norsk og svensk.

Skolesteg inneholder 25 temaer for 1. klassetrinn, fordelt på fire delområder og 22 temaer for 2. klassetrinn fordelt på de samme delområdene. Barna får best utbytte hvis materiellet brukes i sin helhet begge de første skoleårene. Materiellet finnes også i en versjon som kalles Småsteg, for 4 – 5 åringene i barnehagen.