Småsteg

Småsteg - nytt Steg for Steg-materiell for tidlig læring og ferdighetstrening i barnehagen ble utgitt i 2014.

Navnet Småsteg er valgt for å fortelle at dette er et Steg for Steg materiell for barnehagen.  Steg er trinnene du må ta for å komme framover. Steg refererer også til trinn en kan klatre for å nå høyere. Barn i førskolealder er på vei både oppover og videre i sin utvikling. Utviklingen er rask og stegene er små, men hvert lite steg er et viktig ledd i utviklingen. Dette er en begivenhetsrik periode i barnas liv der de lærer mange nye ting på kort tid. Rammeplanen for barnehagen vektlegger målrettet og strukturert arbeid med barnas naturlige ønske og evne til å lære. Det barn lærer i barnehagen, danner grunnlaget for livslang læring.

Småsteg er et pedagogisk verktøy for barnehagen i arbeidet med å forberede barn på skolestart. Dette skjer gjennom positiv støtte og oppmuntring av barnas læring av ferdigheter som er viktige for at de skal lykkes i skolen og i livet. Småsteg er utformet for barn i alderen 4-5 år. Ved å arbeide med Småsteg, kan du forberede barna for skolen, bidra til livslang læring og hjelpe dem til å lykkes i samspill med andre.

Gjennom Småsteg lærer barna ferdigheter som styrker deres evner til å:

  • Lære
  • Ha empati
  • Mestre følelser
  • Få venner
  • Løse problemer