START - 18 temaer til samlingsstund i barnehagen

Start - Livskunnskap for de minste er utviklet av Lars Lövenborg og Björn Gislason. Oversatt til norsk av Kari og Jan-Erik Ruud.

START er et materiell til hjelp for barnehagene i arbeidet med å utvikle barns sosiale og emosjonelle kompetanse. Dette er den viktigste forutsetning for at barn trives og utvikler sosial og språklig kompetanse.

Start er beregnet på barn fra 1-3 år og er en forberedelse til Steg for Steg programmet. Utviklingen av sosiale ferdigheter starter tidlig og gir barnet mulighet til å ha et positivt samspill med omverdenen gjennom å forstå følelser og relasjoner.

Alle barn trenger å utvikle ferdigheter i å være sammen med andre. En viktig ferdighet er å kunne forstå og ha en følelse av begrepet ”vi”. Samspillet i hverdagen som er knyttet til følelser, er med på å utvikle barnets empati og selvfølelse.

Heftet inneholder teori, beskrivelse av de enkelte følelser, betydning av tilknytning og sosiale ferdigheter. Heftet er en grundig veiledning i hvordan programmet brukes i praksis og forslag til implementering.

Hefte til samlingsstund:

18 temaer til samlingsstund: glad, lei seg, sint, redd, overrasket, avsky, se andre, forskjeller, ha tillit til en voksen, etter tur, være sammen, dele glede, tenke, dele, vente, be om hjelp, etter tur – annenhver gang, ja eller nei. Det er veiledning med opplegg til samtaler til hvert tema.

 

Nytt materiell for de minste i barnehagen: Start - 18 temaer til samlingsstund.  Heftet et tenkt brukt i samlingsstund med de minste barna i barnehagen og er godt grunnlag for arbeidet med Steg for Steg. Start konsenterer arbeidet om følelsesbegreper og samværet i barnehagehverdagen og at barna skal forstå og bli kjent med egne og andres følelser. Start er utviklet i Sverige av psykologene Bjørn Gislason og Lars Løwenborg og er nå oversatt til norsk.  Les mer her for bestilling

Brukere av Steg for Steg har etterlyst materiell til bruk for de minste i barnehagen. Start er materiellet som kan brukes i samlingsstund for de aller minste, for 1-3 åringene. Materiellet består av et hefte med 18 bilder til samtale  og et hefte for personalet med teorigrunnlag, loggskjema og forslag til samarbeid med hjemmet.