SFS i barnehagen - Småsteg

Steg for Steg for barnehagen kom i helt ny utgave i 2014. Denne heter Småsteg. Les mer om Småsteg her: Om Småsteg

Det er fortsatt mange som bruker den gamle utgaven av Steg for Steg for barnehagen, og dersom du allerede kjenner dette opplegget og ønsker å fortsette å bruke det, må du gjerne det, men det produseres ikke lenger.

Steg for Steg bygger på det amerikanske opplegget Second Step, utviklet av Committee for Children.  http://www.cfchildren.org
Med Steg for Steg er innlæringen av sosiale ferdigheter satt i et system som gir en enkel ”oppskrift” og ramme for samlinger med barnegruppen. Opplegget gir rom for improvisasjon og lokale tilpasninger. Skal de innlærte ferdighetene ha langsiktig virkning må de brukes i hverdagen. I dette arbeidet er foresatte viktige ressurser.

Gjennom Småsteg  trenes det på:

  1. Ferdigheter som fremmer læring
  2. Empati 
  3. Mestre følelser
  4. Vennskapsferdigheter og problemløsning
  5. Å begynne på skolen

Steg for Steg er et systematisk verktøy som er forholdsvis lett å sette seg inn i. Det anbefales likevel kurs med innføring i teori, erfaringer og eksempler fra bruk og forskningsresultater. Dette kan være til inspirasjon for alle som ønsker å begynne å bruke opplegget.

Småsteg-pakkene og annet materiell kan kjøpes fra Infovest forlag på https://www.infovestforlag.no/products/smasteg-barnehage-4-6-ar

Diplom

Etter ønske fra brukere har vi laget diplomer som kan fylles ut og tildeles barna etter gjennomført arbeid med Steg for Steg. Det er laget et diplom der teksten inneholder betegnelsen Steg for Steg og et med Småsteg. PDF filene kan lastes ned og lagres. Navn på barnet og barnehagen kan fylles ut i malen.

Last ned diplom for Småsteg her

Last ned diplom for Steg for Steg i barnehagen her