SFS i grunnskolen - Skolesteg


Steg for Steg for grunnskolen er kommet i en ny utgave for bruk på 1. og 2. klassetrinn høsten 2017. Denne nye utgaven har fått navnet Skolesteg. Les mer om Skolesteg her.
Det er fortsatt mange som bruker den gamle utgaven av Steg for Steg for 1.-4. klassetrinn og Steg for Steg for 5.-7. klassetrinn. Dersom du allerede kjenner dette opplegget og ønsker å fortsette å bruke det, må du gjerne det, men det produseres ikke lenger. Steg for Steg er nå samlebetegnelsen for alle pakkene, både for barnehage og skole.

Steg for Steg bygger på det amerikanske opplegget Second Step, utviklet av Committee for Children.   
Med Steg for Steg-programmet er innlæringen av sosiale ferdigheter satt i et system som gir en enkel ”oppskrift” og ramme for samlinger med elevene. Opplegget gir rom for improvisasjon og lokale tilpasninger. Skal de innlærte ferdighetene ha langsiktig virkning må de brukes i hverdagen. I dette arbeidet er foresatte viktige ressurser.

I Steg for Steg ble det etablert tre hovedområder:

  1. Empati
  2. Impulskontroll og problemløsning
  3. Mestring av sinne

I Skolesteg er dette videreutviklet, og elevene skal nå trene på:

  1. Ferdigheter som fremmer læring
  2. Empati
  3. Mestre følelser
  4. Problemløsning

Skolesteg er et systematisk verktøy som er forholdsvis lett å sette seg inn i. Det anbefales likevel kurs fordi en der blant annet får innføring i teorien med eksempler til gjennomføring og det kan være til inspirasjon.   
Skolesteg-pakkene og annet materiell kan kjøpes fra Infovest forlag på https://www.infovestforlag.no/steg-for-steg/skolesteg-1-2-trinn

Systematisk innsats over tid

Steg for Steg-produktene er et godt hjelpemiddel for læreren, men må settes inn i en sammenheng og knyttes sammen med skolens planer. Steg for Steg er ingen hurtigfiks for å løse problemer. Opplegget må gjennomføres systematisk gjennom flere år. I Steg for Steg er sosiale ferdigheter og "god gammeldags folkeskikk" satt i system. Mange har benyttet "trinnene" og metodene i sin undervisning tidligere, men nå er det et systematisk og pedagogisk gjennomarbeidet og utprøvd undervisningsopplegg.
Dersom det på en skole er store atferdsproblemer og mobbeproblematikk er det ikke nok med Steg for Steg. Da må en sette i gang tiltak rettet direkte mot den aktuelle problematikken i tillegg til å benytte Steg for steg som et generelt forebyggende tiltak. Steg for Steg er ikke et spesialpedagogisk opplegg, men retter seg mot alle elever. Steg for Steg er et tiltak som fungerer best dersom det integreres i hele nærmiljøet.
Steg for steg brukes  over hele landet
Over 1900 grunnskoler i Norge har kjøpt inn Steg for Steg. Det vil si at over 65 % av skolene med 1.-7. trinn har kjøpt inn undervisningsopplegget.
Stig skole i Oslo var den første norske skolen som prøvde ut Steg for Steg. Stig skole er nå relokalisert til Haugenstua skole og arbeidet med Steg for Steg videreføres der.
Også andre skoler og kommuner er sterkt engasjert i Steg for steg.
Opprinnelse og utbredelse
Steg for Steg (Second Step) er opprinnelig utviklet i USA av Committee for Children www.cfchildren.org
Opprinnelse og utbredelse
Steg for Steg (Second Step) er opprinnelig utviklet i USA av Committee for Children www.cfchildren.org og benyttes nå i Danmark, Norge, Sverige og flere land i Europa: Finland, Tyskland, Litauen, Slovakia i tillegg til Kurdistan, Nord og Sør Amerika, Australia og Japan

Materiell

Det gamle Steg for Steg-materiellet besto av to pakker:

Undervisningspakke 1.-4. trinn (56 plansjer, video, 2 CDer, 4 lærerveiledninger, 4 sett plakater)

Undervisningspakke 5.-7. trinn (49 plansjer, video, CD, 3 lærerveiledninger, 3 sett plakater)

Ett sett dukker: Impulsiv valp og rolig snegl.

Pakkene for 1.-4. trinn og 5.-7. trinn er gått ut av produksjon, men kan fortsatt benyttes. Dukkene benyttes også for det nye Steg for Steg-materiellet og kan bestilles fra Folkmanis: Hund Snegle. Det er også mulig å bruke andre dukker som kan spille rollene som hund og snegle.